Gewoon Gaaf

Wilt u ook een gaaf gebit voor uw kind? En dat uw kind met een gezonde mond opgroeit? De Gewoon Gaafmethode voor kinderen van 0-18 jaar bij uw tandarts of mondhygiënist helpt daarbij. Onder begeleiding van uw mondzorgverlener kunt u samen met uw kind het gebit gaaf en de mond gezond houden. Gewoon Gaaf toch? Doet u mee?

Individuele preventie

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders*). Uw tandarts of mondhygiënist geeft u en uw kind advies dat is afgestemd op het gebit van uw kind. Hij begeleidt uw kind bij het hebben en houden van een gaaf gebit. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risicoinschatting. Hoe goed zorgen u en uw kind voor zijn gebit? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is uw kind aan het wisselen? Heeft uw zoon of dochter (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij u en uw kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra beschermen (sealen) of een fluoridebehandeling geven. Maar meestal zijn die behandelingen niet nodig. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.
Kunt u wat extra hulp gebruiken omtrent het maken van gezonde voedingskeuzes? Plan dan een consult in met onze kinderdiëtist Shanice. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en hun ouders om gezonde voedingskeuzes te maken en voedingsgerelateerde uitdagingen aan te pakken.

Cariës (gaatjes) is een gedragsziekte

Gedragsziekten, de naam zegt het al, zijn met gezond gedrag te voorkomen. Maar daar moet u dus wel wat voor doen of laten. Ieder gebit kan gaaf blijven bij weinig suikergebruik en zorgvuldig poetsen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf begeleidt u en uw kind daarbij.

Tanden poetsen en napoetsen

Een gezonde mond begint met het op de juiste manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf coacht u en uw kind hierbij. Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral. Maar kinderen poetsen nog niet overal even goed. Daarom is hulp nodig! Goed tandenpoetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren. Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden en kiezen nog niet echt goed schoon. Poets daarom de tanden en kiezen bij kinderen tot die leeftijd ten minste 1x per dag na, ook als uw kind elektrisch poetst. Met het napoetsen maakt u tevens duidelijk hoe belangrijk deze dagelijkse verzorging is. Zo wordt tandenpoetsen een goede gewoonte. Ook na het 10e jaar blijft het belangrijk om het tandenpoetsen te begeleiden en te controleren.

Wij werken samen met pedagoog Jacqueline Schot. Haar aanpak kan een uitkomst zijn wanneer de mondzorg van uw kind uitzonderlijk veel stress en problemen veroorzaakt.

Veel minder gaatjes

De Gewoon Gaaf-methode kan tot bijna 70% minder gaatjes leiden. Dat blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in Den Bosch bij een groep kinderen van 6-9 jaar. In 3 jaar tijd kregen kinderen veel minder fluoridebehandelingen (-88%), werden ze veel minder geseald (-66%) en nam het aantal vullingen per kind flink af (-62%).

Kleuren

Bij de Gewoon Gaaf-methode wordt bij iedere controle de tandplak – een nauwelijks zichtbaar wit/geel laagje – gekleurd. De mondzorgverlener brengt een vloeistof op de tanden aan die de tandplak zichtbaar maakt. Zo kunt u dus precies zien waar nog tandplak zit. uw kind doet voor hoe hij zijn tanden poetst. En u laat zien hoe u het gebit van uw zoon of dochter napoetst. De mondzorgverlener laat zien waar de tandenborstel niet goed komt en traint u hoe u op die lastige plekken beter kunt poetsen. Ook wijst hij u op nieuwe kiezen die doorbreken. Tijdens de controle wordt het gebit van uw kind in de tandartsstoel ook professioneel gereinigd. Het gebit wordt dus helemaal schoongemaakt en drooggeblazen. Pas dan kun u goed zien of en zo ja waar het gebit is aangetast. Gaatjes beginnen als witte vlekken. Als u zorgvuldig poetst, kunt u die nog herstellen of ervoor zorgen dat zo’n beginnend gaatje niet groter wordt.

Belonen

Gewoon Gaaf gelooft in belonen van wie het goed doet. Blijkt het gebit van uw kind goed schoon? Ziet de tandarts of mondhygiënist geen beginnende gaatjes? Waarschijnlijk hoeft uw kind dan minder vaak of helemaal geen fluoridebehandeling te ondergaan en hoeft de tandarts niet of nauwelijks te sealen. Bovendien kan uw kind dan langer wegblijven tot een volgend bezoek in de mondzorgpraktijk. De grootste beloning is natuurlijk een gaaf gebit!

Eerste tandje? Poetsen!

Begin direct met tandenpoetsen zodra u het eerste puntje van het tandje ziet. Poets de tanden 1x per dag met fluoridepeutertandpasta. De hoeveelheid fluoride in fluoridepeutertandpasta is aangepast aan het gebruik door kleine kinderen. Fluoride is een natuurlijke stof die tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. Het gebruik van de juiste hoeveelheden fluoride helpt zo gaatjes in tanden en kiezen te voorkomen. De hoeveelheid fluoride in fluoridetandpasta is aangepast aan de leeftijd. Poets bij kinderen vanaf 2 jaar 2x per dag hun tanden met fluoridepeutertandpasta. Stap vanaf 5 jaar over op fluoridetandpasta voor volwassenen. In tandpasta voor volwassenen zit meer fluoride. U kunt ook tandpasta gebruiken waarop staat ‘kinder’ of ‘junior’. Kijk dan naar de leeftijd die hierbij wordt aangegeven (bijvoorbeeld 5-12 jaar).

Eerste tandje? Naar de tandarts!

Om u en uw kind goed te begeleiden bij het hebben en houden van een gaaf gebit is het belangrijk dat u uw kind, zodra het eerste tandje doorbreekt, meeneemt naar de mondzorgpraktijk. Wie namelijk zo veel mogelijk van de Gewoon Gaaf-methode wil profiteren, begint direct zodra het eerste tandje verschijnt. Neem uw kind mee als u bijvoorbeeld zelf voor controle gaat. De tandarts of mondhygiënist legt uit hoe u het kindergebit het beste kunt verzorgen. Ook leert u al vroeg de juiste voedings- en poetsgewoonten voor uw kind. Als uw kind op jonge leeftijd in de mondzorgpraktijk komt, krijg het voldoende gelegenheid te wennen en raakt het vertrouwd met de omgeving en de medewerkers. Uw behandelaar geeft aan wanneer uw kind weer in de praktijk moet terugkomen.

Gezonde voeding, ook gezond voor je gebit?

Behalve zorgvuldig tandenpoetsen is het zeker zo belangrijk te letten op de voeding van uw kind. Of uw kind een gaatje krijgt, hangt af hoe goed zijn tanden worden gepoetst en hoe vaak gesnoept of zoet gedronken wordt. Bij weinig suikergebruik en zorgvuldig tandenpoetsen, kan ieder gebit gaaf blijven. Zorg ervoor dat uw kind niet meer dan 7x per dag eet of drinkt. Dat is 3x een maaltijd en maximaal 4x per dag een tussendoortje. Geef uw kind liever hartige dan zoete dingen. Probeer uw zoon of dochter niet aan zoetigheid te laten wennen en voeg aan voedsel en dranken geen suiker toe.

Kies voor kraanwater in plaats van zoete dranken. Lightfrisdranken veroorzaken weliswaar geen gaatjes, maar bedenk dat deze, evenals de suikerhoudende varianten, nog wel zuur kunnen zijn. Ook zure producten kunnen schade veroorzaken aan het gebit.

Basisadvies voor fluoride

0 en 1 jaar

>

0 en 1 jaar

Vanaf het doorbreken van het eerste tandje: 1x per dag poetsen met fluoridepeutertandpasta.

2, 3 en 4 jaar

>

2, 3 en 4 jaar

2x per dag poetsen met fluoridepeutertandpasta.

5 jaar en ouder

>

5 jaar en ouder

2x per dag poetsen met fluoridetandpasta voor volwassenen. U kunt ook tandpasta gebruiken waarop staat ‘kinder’ of ‘junior’. Kijk dan altijd naar de leeftijd die hierbij wordt aangegeven (bijvoorbeeld 5-12 jaar). Als u twijfelt, raadpleeg dan uw tandarts of mondhygiënist.

Voor alle leeftijden
Raadpleeg voor alle andere vormen van fluoridegebruik uw tandarts of mondhygiënist.

Veelgestelde vragen

De huidige generatie jonge ouders is opgegroeid met fluoridetandpasta. Tussen 1970 en 1990 zijn in de mondgezondheid grote sprongen vooruit gemaakt. Toch is er nog een enorme gezondheidswinst te halen. Gewoon Gaaf wil de mondzorg voor kinderen effectiever maken. Gewoon Gaaf betekent een omslag in de mondzorg, waarin preventie meer vanzelfsprekend is.
Het hebben en houden van een gezond kindergebit is een samenspel tussen uw kind, uzelf en uw mondzorgverlener. De zorg voor het kindergebit ligt vooral bij uzelf en uw zoon of dochter. Uw mondzorgverlener coacht u en uw kind.
Nee, u kunt gaatjes in het gebit voorkomen. Op het ontstaan ervan heeft u zelf veel invloed. Wie goed zijn tanden poetst met fluoridetandpasta en weinig suiker gebruikt, kan gaatjes voorkomen en zijn gebit dus gewoon gaaf houden.
Ook dan is de sleutel tot een gezond gebit een combinatie van secuur tandenpoetsen en matig suikergebruik. Kinderen die goed hun tanden (laten na)poetsen, en weinig suiker eten en drinken, houden hun gebit gewoon gaaf.

Ja! Ieder gaatje begint met een witte vlek. Gelukkig kunt u beginnende gaatjes nog stoppen en zelfs deels herstellen. Maar daar is wel tijd en aandacht voor nodig.

Veel ouders denken dat ze hun kinderen tekortdoen als ze geen fluoridebehandeling in de mondzorgpraktijk krijgen. De beste fluoridebehandeling is het 2x per dag poetsen met fluoridetandpasta. Dat is bovendien veel prettiger dan een fluoridebehandeling bij de tandarts. Het achterwege laten van een fluoridebehandeling bij de tandarts is een bewuste en verantwoorde keuze van uw mondzorgverlener.

Veel ouders zien het niet sealen van de kiezen van hun kind (en hun broertje of zusje wel) als onderbehandeling. Als de tandarts of mondhygiënist geen reden heeft om het gebit van uw kind te sealen, is dat een bewuste en verantwoorde keuze. In zowel gesealde als niet-gesealde kiezen kunnen gaatjes ontstaan.

Niets is moeilijker dan het veranderen van gedrag. Wie vroeg het juiste gedrag krijgt aangeleerd zal daar zijn leven lang plezier van hebben. Neem uw kind daarom zodra het eerste tandje doorbreekt mee naar de mondzorgpraktijk en begin direct met tandenpoetsen. Samen met uw mondzorgverlener kunt u het gebit van uw kind gaaf houden. Is dat niet Gewoon Gaaf?

Spoedgeval?

Indien de praktijk gesloten is en er sprake is van

> een ernstige pijnklacht
> tandletsel na een ongeval
> nabloeding na een tandheelkundige ingreep

dan kunt u telefonisch contact opnemen met Dental365 Spoed Tandarts Zeeland: tel: 085-0189421
Zie voor meer informatie de website:
dental365.nl/spoed-tandarts

LET OP: de spoeddienst is uitbesteed. Dental365 brengt mogelijk (extra) kosten in rekening voor de zorg die zij verlenen.
De kosten dient u direct per pinbetaling te voldoen. Houdt hier rekening mee!

Heeft u een niet-ernstige pijnklacht die u door ons wilt laten behandelen tijdens de openingstijden van de praktijk,
neemt u dan tijdig contact met ons op voor het inplannen van een afspraak

Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar van:
8:30 – 12:30u en van 13:30 – 16:30u
(vrijdag tot 14:30).

Tel. 0118 774114

Openingstijden


Telefonisch zijn wij tijdens openingsdagen bereikbaar van:

8:30 – 12:30u en van 13:30 – 16:30u (vrijdag tot 14:30u).
Tel. 0118 774114

Tijdens deze dagen is de praktijk gesloten: 
Goede vrijdag:      vrijdag 29 maart   
Cursus:                  woensdag 10 april
Hemelvaart:          donderdag 9 t/m vrijdag 10 mei
Pinksteren:           maandag 20 mei
Cursus:                 donderdag 30 mei
Zomervakantie:    maandag 15 juli t/m zondag 4 augustus

Let op:
Tussen 8:00 en 20:00 is het voor de locatie Bellinkplein betaald parkeren in het centrum. Voor meer informatie over parkeermogelijkheden, bezoek de website van de gemeente: parkeren in Middelburg.